Materiale

 
 
Korngrus 2/4   Perlesten 4/8

 
Ærtesten 8/16   Nøddesten 16/32
 
   
Støbesand 04   Støbemix 0/8
 
   
Støbemix 0/16   Støbemix 0/32
 
   
Bundsikring (kategori et og to)    Stabilgrus - Lokal

Skulle De have andre ønsker, laver vi gerne specialblandinger - så ring eller skriv en mail under kontakt.

Ho Bugt Sand & Grus A/S | CVR: 32311873 | Kjelstvej 17, 6852 Billum - Danmark | Tlf.: 21771708 | billum@bbsyd.dk